iCount.no - regnskap for alle


Go to content

Innvendinger?

Produkt > Webregnskap

"Men er dette lov?"
Regnskapsloven gir en hver virksomhet anledning til å føre hele eller deler av regnskapet selv!

"Men vil vi få det til?"
Ja, når dere har gjennomgått vårt oppstartskurs, kan dere med bistand fra regnskapsfører, føre store deler av regnskapet selv. Supporttelefonen gir dere svar på spørsmål dere måtte ha.

"Men er oppstartskurset virkelig nødvendig?"
Kurset sikrer at dere har den nødvendige kompetansen for å gjøre jobben rett. En halv dags investering i oppstartskurset gir verdifull kompetanse!

"Men tar ikke dette veldig mye tid?"
Dere gjør allerede en del av jobben når dere bruker nettbank og sjekker bankkontoen. Bilagshåndteringen blir mer effektiv når en bruker Intellicounts webbaserte løsning. Bruker dere i tillegg vårt databaserte arkivsystem, effektiviserer dere administrasjonen enda mer. Og dere har desto mer igjen - i form av besparelser og kontroll.


Intellicount AS - en del av Opus Systemer AS, Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad - tlf. 66 77 60 40 | info@intellicount.no

Back to content | Back to main menu